1. ArchDaily
  2. L'abre Blanc

L'abre Blanc: 最新资讯

摄影作品:藤本壮介的“白色森林” / Laurian Ghinitoiu

© Laurian Ghinitoiu © Laurian Ghinitoiu © Laurian Ghinitoiu © Laurian Ghinitoiu + 25

今年早些时候,法国蒙彼利埃L 'Abre Blanc住宅楼竣工。这座树塔住宅由藤本壮介、Nicolas Laisne、Manal Rachdi和Dmitri Roussel设计,其特色是从“树干”向四面八方伸出悬臂阳台。古怪但独特的建筑轮廓有望成为蒙彼利埃人民的骄傲,同时也将成为一个旅游景点。