1. ArchDaily
  2. Hòa Quý

Hòa Quý: 最新资讯

过滤墙屋 / Duc Vien LE

Courtesy of Duc Vien LECourtesy of Duc Vien LECourtesy of Duc Vien LECourtesy of Duc Vien LE+ 20

Hòa Quý, 越南
  • 建筑师: Duc Vien LE
  • 面积 该建筑项目的领域 面积:  125
  • 项目年份 该建筑项目的竣工年份 项目年份:  2017
  • 厂家 该项目中使用产品的品牌
    厂家: Dong Tam, HAGL, Hoa Phat, Viglacera